user
Saigon Suites Collection by IDG in D1
51 Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngoại hình
Saigon Suites Collection by IDG in D1

Thông tin
1 Ảnh
0 Bình luận
Xếp hạng
  • Địa chỉ nhà:51 Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại:+84 843 214 899
Thể loại
  • Giường & bữa sáng
Tổ chức tương tự