Ph
Phong cho thue minh thu
209 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bình luận
Ti
Ôn tập №1

Phòng nhỏ, phục vụ không tốt lắm

Thông tin
0 Ảnh
1 Bình luận
1 Xếp hạng
  • Địa chỉ nhà:209 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại:+84 93 723 05 56
Thể loại
  • Giường & bữa sáng
Tổ chức tương tự