Xí Nghiệp Thiết Kế Xây Dựng 1
2D Trần Quang Khải, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Thông tin
0 Ảnh
0 Bình luận
Xếp hạng
  • Địa chỉ nhà:2D Trần Quang Khải, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
  • Điện thoại:+84 90 574 86 92
Thể loại
  • Nhà thiết kế nội thất
Tổ chức tương tự