Th
Thu Minh Interior Decoration Store
1, Trai Le Street, Le Chan District, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Thông tin
0 Ảnh
0 Bình luận
Xếp hạng
  • Địa chỉ nhà:1, Trai Le Street, Le Chan District, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
  • Điện thoại:+84 225 2685 933
Thể loại
  • Nhà thiết kế nội thất
  • Cửa hàng sơn
Tổ chức tương tự