Công Ty TNHH Nam Kông
11/666, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Thông tin
0 Ảnh
0 Bình luận
Xếp hạng
  • Địa chỉ nhà:11/666, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
  • Điện thoại:+84 225 3272 399
Thể loại
  • Nhà thiết kế nội thất
Tổ chức tương tự