user
Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại C&C
36, Đường Phố Cấm, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Ngoại hình
Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại C&C

Thông tin
1 Ảnh
0 Bình luận
Xếp hạng
  • Địa chỉ nhà:36, Đường Phố Cấm, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
  • Điện thoại:+84 225 3656 304
Thể loại
  • Nhà thiết kế nội thất
  • Công ty xây dựng
  • Công ty kinh doanh bất động sản
Tổ chức tương tự