Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Đầu Tư Xây Dựng Đông Phương
43, Đường Phạm Phú Thứ, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Thông tin
0 Ảnh
0 Bình luận
Xếp hạng
  • Địa chỉ nhà:43, Đường Phạm Phú Thứ, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
  • Điện thoại:+84 225 3242 397
Thể loại
  • Nhà thiết kế nội thất
  • Công ty xây dựng
Tổ chức tương tự