user
Nội Thất Việt Hoàng Gia
Hà Lâm 1, Thuỵ Lâm, Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam
Ngoại hình

Thông tin
1 Ảnh
0 Bình luận
Xếp hạng
 • Địa chỉ nhà:Hà Lâm 1, Thuỵ Lâm, Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam
 • Địa điểm:https://viethoang.business.site/
 • Điện thoại:+84 91 449 20 04
Thể loại
 • Cửa hàng nội thất
Các tùy chọn dịch vụ
 • Giao hàng:Đúng
 • Giao hàng trong ngày:Đúng
Sức khỏe và sự an toàn
 • Yêu cầu hẹn trước:Đúng
 • Bắt buộc mang khẩu trang:Đúng
 • Bắt buộc kiểm tra nhiệt độ:Đúng
 • Nhân viên đeo khẩu trang:Đúng
 • Nhân viên được kiểm tra nhiệt độ:Đúng
 • Nhân viên bắt buộc phải khử trùng các bề mặt sau mỗi lượt khách hàng sử dụng:Đúng
 • Vách ngăn an toàn tại quầy thanh toán:Đúng
Tổ chức tương tự