Ma
Malaysia-Viet Nam Kitchen Equipment Joint Venture Company
Minh Khai Industrial Park, Lot CN6, Tu Liem District, Ha Noi City, Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam
Thông tin
0 Ảnh
0 Bình luận
Xếp hạng
  • Địa chỉ nhà:Minh Khai Industrial Park, Lot CN6, Tu Liem District, Ha Noi City, Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam
  • Địa điểm:http://mvm.com.vn/
  • Điện thoại:+84 24 3765 6976
Thể loại
  • Cửa hàng nội thất nhà bếp
Các tùy chọn dịch vụ
  • Giao hàng:Đúng
Tổ chức tương tự